Activities


Team Building Đà Nẵng 2019 - Breakthrough to win

READMORE Share

FQM khởi động dịch vụ Tư vấn giám sát tại Dự án Khu nhà phức hợp cao tầng Thuận An 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

READMORE Share

"Play Hard, Work Harder - Team Building 2022

READMORE Share

Our Clients

VSIP
Vina Dai Phuoc
Tien Phuoc
PhuongLong
RMIT logo
NamLong
Nhat Ha
NamGroup
VinaCapital
Tetra Tech
NhaTrang Bay
ON-Semiconductor
Dat Viet VAC
HoiAnA
Him Lam
KienA
Dong phuong
Dai hoc Hoa sen
Indochina Kajima
IPPG

Let’s work together

Improving the way you work is as simple as 1-2-3 with FQM