FQM với quy mô hơn ba trăm Kỹ sư, Kiến trúc sư, chuyên gia nước ngoài, chuyên gia kinh tế tài chính… là những chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, chúng tôi có năng lực để tư vấn tất cả các dự án từ dự án vừa–nhỏ đến các dự án cấp đặc biệt, cấp 1.

Ngoài đội ngũ mạnh về quản lý, giám sát và an toàn lao động, chúng tôi còn có một đội ngũ thiết kế dày dạn kinh nghiệm, nắm rõ các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế quốc tế và địa phương. Chúng tôi sẽ tư vấn các chỉ tiêu xây dựng tốt nhất cho dự án và hỗ trợ các thủ tục xin phê duyệt từ các cơ quan chức năng.