Chúng tôi hợp tác với nhiều đối tác chiến lược nhằm tăng thêm sức mạnh phục vụ tối đa nhu cầu của Chủ đầu tư.

Các đối tác chiến lược của chúng tôi:

  •     TẬP ĐOÀN THIẾT KẾ SÂN GOLF JMP – Công ty thiết kế sân golf Mỹ
  •     TAKENAKA - Công ty Tư vấn thiết kế và Quản lý dự án Nhật Bản
  •     DASAN ENGINEERS - Công ty Tư vấn hạ tầng kỹ thuật Hàn Quốc