Địa chỉ: Quận Gò Vấp, TP. HCM

Chủ đầu tư: Trường Đại học Văn Lang

Quy mô: 

Giai đoạn 3: 

Diện tích đất: 49.343 m2, GFA: 30.027 m2
2 blocks, 2 hầm, 1 block 14 tầng cao + mái, 1 block 8 tầng + mái

Giai đoạn 4:
Diện tích đất: 49.343 m2, GFA: 63.290 m2
3 blocks, 3 hầm, khối cao nhất 12 tầng + tum thang, 1 khối 10 tầng + tum thang, khối thấp nhất 4 tầng + tum thang

Dịch vụ: Quản lý dự án & Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 07/2019


prev prev