Địa chỉ: Quận 7, TP. HCM

Chủ đầu tư: Trường Đại Học Quốc Tế RMIT

Dịch vụ: Tư vấn Giám sát    

Qui mô:

Giai đoạn II: Diện tích đất: 11.644 m2, tổng diện tích sàn: 8.153 m2 bao gồm 1 trung tâm thể thao 2 tầng, 2 ký túc xá sinh viên cao 6 tầng. 
Giai đoạn III: Tòa nhà giảng dạy 7 tầng và 1 tầng hầm.

Giai đoạn: Giai Đoạn II: Bắt đầu 02/2009 - Kết thúc 02/2010

                   Giai đoạn III: Bắt đầu 10/2010 - Kết thúc 11/2012


prev prev