TÒA NHÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Địa chỉ: Quận 1, TP. HCM  

Chủ đầu tư: Trường Đại Học Hoa Sen

Quy mô: Diện tích khu đất xây dựng: 1.483 m2. Diện tích xây dựng: 11.754 m2 bao gồm 02 tầng hầm, 10 tầng bên trên gồm 1 tầng trệt, 9 tầng lầu.

Dịch vụ: Quản lý dự án & Tư vấn giám sát 

Giai đoạn: Bắt đầu 07/2011 - Kết thúc 10/2012

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN – CƠ SỞ 2

Địa chỉ: Quận 12, TP. HCM  

Chủ đầu tư: Trường Đại Học Hoa Sen

Quy mô: Khối A và khối B, mỗi khối gồm 01 tầng hầm và 10 tầng lầu, với tổng diện tích xây dựng 21.373 m2.

Dịch vụ: Quản lý dự án & Tư vấn giám sát 

Giai đoạn: Bắt đầu 12/2011 - Kết thúc 08/2013

 


prev prev