Địa chỉ: Khu Công Nghệ Cao, TP. Thủ Đức

Chủ đầu tư: Đại Học Fulbright Việt Nam

Quy mô: Diện tích đất: 15 ha; GFA: 90.465 m2; gồm: 03 blocks 04 tầng cao + mái  và 01 block ký túc xá 13 tầng cao + mái, 02 block 01 tầng.

Dịch vụ: Quản lý dự án & Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu (N/A)


prev prev