Địa chỉ: Bình Dương

Chủ đầu tư: BECAMEX IDC

Quy mô: Diện tích khu đất 24.494 m2, Diện tích xây dựng 4.701 m2, gồm 1 block 30 tầng, 2 hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng: 61.135 m2

Dịch vụ: Quản lý dự án & Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 01/2020


prev prev