Địa chỉ: P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức

Chủ đầu tư: Truong Dinh Holding Co., Ltd

Quy mô: Diện tích đất: 1.080 m2; GFA: 10.747 m2; gồm: 1 block, 3 hầm và 16 tầng + tầng mái.

Dịch vụ: Quản lý dự án và Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 11/2021


prev prev