Địa chỉ: Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khu Du Lịch Biển VinaCapital Đà Nẵng 

Quy mô: Diện tích sàn: 5.847 m2, 01 tòa nhà 6 tầng, bao gồm sảnh chờ và 46 căn hộ

Dịch vụ: Tư vấn giám sát 

Giai đoạn: Bắt đầu 05/2014 - Kết thúc 11/2015

 


prev prev