Địa chỉ: Quận 2, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản SIC

Quy mô: Diện tích đất: 4.967 m2, diện tích xây dựng: 1.973 m2, bao gồm 02 hầm và 25 tầng cao và 204 units. Tổng diện tích sàn xây dựng: 39.431 m2

Dịch vụ: Quản lý dự án & Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 07/2020 - Kết thúc 09/2023


prev prev