Địa chỉ: Tỉnh Bình Thuận

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Nam

Quy mô: Dự án bao gồm 27 tầng, 2 hầm, tổng GFA khối cao tầng: khoảng 120.000 m2.

Dịch vụ: Quản lý thi công & Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 10/2019


prev prev