Địa chỉ: Hải phòng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhật Hạ 

Quy mô: Khách sạn 5 sao với tổng diện tích sàn: 45.000 m2 (không kể tầng hầm), 1 tầng hầm, 6 tầng khối đế và 31 tầng khối tháp

Dịch vụ: Quản lý dự án & Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 04/2018


prev prev