Địa chỉ: Tỉnh Kiên Giang

Chủ đầu tư: BIM Group

Quy mô: Diện tích đất: 60 ha gồm 54 Beach villas, khách sạn với 110 keys và các công trình phụ trợ.

Dịch vụ: Quản lý dự án và Tư vấn giám sát 

Giai đoạn: Bắt đầu 04/2021


prev prev