Địa chỉ: KCN VSIP II, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: VSIP

Quy mô: Diện tích đất : 36.300 m2 , GFA : 16.830 m2. 1 tầng, 4 nhà xưởng cho Phase 1 và 2 nhà xưởng cho Phase 2

Dịch vụ: Quản lý dự án và Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 06/2020 - Kết thúc 06/2021


prev prev