Địa chỉ: Quận 9, TP. HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH RKW Lotus Asia

Quy mô: Giai đoạn 1: 01 khối nhà máy và 01 khối nhà kho với tổng diện tích sàn giai đoạn 1 khoảng 22.225 m2.

Dịch vụ: Quản lý dự án và Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 05/2015 - Kết thúc 10/2015

 


prev prev