Địa chỉ: Quận 2, TP. HCM

Chủ đầu tư: Sơn Kim Land

Quy mô: Diện tích đất: 11.370 m2, 02 blocks, 03 hầm, 04 tầng khối đế + hai tòa tháp căn hộ: 24 tầng với 646 units. GFA (bao gồm hầm): 109.111 m2

Dịch vụ: Quản lý dự án &Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 10/2020


prev prev