Địa chỉ: Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Chủ đầu tư: Logos Vietnam Long An 1 Co., Ltd

Quy mô: Diện tích đất: 108,606 m2; GFA: 70,712 m2. Bao gồm 2 tầng, 3 nhà kho, và các tiện ích khác.

Dịch vụ: Quản lý thi công & Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 12/2022


prev prev