Địa chỉ: Quận 10, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Đông Dương 

Quy mô: Khu căn hộ - Trung tâm Thương mại Dịch vụ với tổng diện tích sàn: 106.209 m2, cao 30 tầng gồm 1 khối đế và 1 khối tháp: 03  block  (block A: 368 căn hộ; block B: 250 căn hộ, block C: 368 căn hộ) và 2 hầm

Dịch vụ: Quản lý dự án & Tư vấn giám sát 

Giai đoạn: Bắt đầu 12/2017 - Kết thúc 07/2020


prev prev