Địa chỉ: TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Nguyễn Kim Tiền Giang

Quy mô: Bao gồm 3 tầng, tổng diện tích sàn khu thương mại 17.843 m2, Khu vực bãi đậu xe: 8.845 m2

Dịch vụ: Quản lý dự án & Tư vấn giám sát 

Giai đoạn: Bắt đầu 11/2017 - Kết thúc 09/2018


prev prev