Địa chỉ: Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng

Quy mô: Tổng diện tích sàn: 60.872 m, 2 tầng hầm, 30 tầng cao và cảnh quan

Dịch vụ: Quản lý Dự án và Tư vấn giám sát – Giai đoạn thi công tầng hầm

Giai đoạn: Bắt đầu 03/2014 - Kết thúc 03/2016


prev prev