Địa chỉ: Phường Điện Dương, Quảng Nam

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Indochina Hoi An Beach Villas 

Quy mô: Dự án bao gồm văn phòng, nhà hàng, khu condotel và villa: Condotel: gồm 6 tầng cao và tổng diện tích sàn (không kể tầng 1, tầng kỹ thuật, tầng mái): 48.191,82 m2. Villa: gồm 2 tầng cao và tổng diện tích sàn: 29.268 m2

Dịch vụ: Quản lý dự án & Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 01/2019 - kết thúc 07/2021


prev prev