Địa chỉ: Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Khách sạn Trung tâm Đà Nẵng

Quy mô: Khách sạn 270 phòng, GFA: khoảng 13,076 m2 (đã bao gồm tầng hầm), 1 tầng hầm + 23 tầng cao

Dịch vụ: Quản lý dự án & Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 10/2019


prev prev