Địa chỉ: TP. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Phát triển Phúc Điền (Indochina Kajima – ICK)

Quy mô: Diện tích khu đất: 1,485 m2; mật độ xây dựng: khối đế 57.78%, khối tháp 49.62%. Số lượng tầng hầm: 01 hầm; gồm 01 block + 25 tầng cao; số Key hotel: 322 keys. Tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm hầm): 20.646 m2

Dịch vụ: Quản lý dự án & Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 11/2020


prev prev