Địa chỉ: Quận 3, TP. HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bất Động Sản ARECO

Quy mô: Tổng diện tích sàn xây dựng: 31.227 m2, diện tích khu đất: 3,650.84 m2 gồm tường vây, cọc, 3 hầm và 2 tháp: Tháp A 11 tầng & Tháp B 14 tầng

Dịch vụ: Quản lý xây dựng

Giai đoạn: Bắt đầu 08/2015 - Kết thúc 03/2019


prev prev