Địa chỉ: Quận Bình Tân, TP. HCM

Chủ đầu tư: Kita Group

Quy mô: GFA: 12.830 m2; gồm: 01 blocks, 01 hầm, 21 tầng

Dịch vụ: Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 09/2023


prev prev