Địa chỉ: Tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Công ty CP Thành Đức Hải Phòng

Quy mô: 02 hầm, 01 block, 15 tầng và 163 keys. GFA: 19.864 m2

Dịch vụ: Quản lý dự án & Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 07/2020


prev prev