Địa chỉ: Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đại Hoàng Long Trung Yên

Quy mô: Diện tích xây dựng: 2,600 m2; GFA: 56.853 m2; gồm: 15 tầng, 01 tum thang, 03 hầm

Dịch vụ: Quản lý dự án & Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 04/2023


prev prev