Địa chỉ: Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Lê Phong

Quy mô: Khu nhà ở thương mại dịch vụ với diện tích đất: 8.627,7 m2, bao gồm 02 block với 02 hầm và 40 tầng cao. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 127.000 m2.

Dịch vụ: Quản lý dự án & Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 12/2019 - Kết thúc 03/2023


prev prev