Địa điểm: Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH On SemiConductor Bình Dương

Quy mô: Diện tích đất: 6.181,62 m2. Nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn đạt chuẩn FM Global.

Dịch vụ: Quản lý dự án - Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 04/2015 - Kết thúc 08/2016


prev prev