Địa chỉ:  Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Chủ đầu tư: BW Industrial 

Quy mô: Diện tích đất: 6.2 ha; GFA: 34.327 m2

Dịch vụ: Tư vấn giám sát 

Giai đoạn: Bắt đầu 12/2021 - Kết thúc 01/2023


prev prev