Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Liên doanh Chủ đầu tư Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ và Công ty Tetratech

Quy mô: Dự án thiết kế thi công hệ thống kiểm tra phát hiện vũ khí hạt nhân cho cụm cảng biển Thị Vãi, Cái Mép, Bà Rịa Vũng Tàu. Dự án bao gồm các hệ thống soi, hệ thống viễn thông liên lạc giữa các cảng bao gồm cả tháp viễn thông, hệ thống Quản lý vận hành, trạm kiểm tra container…

Dịch vụ: Thiết kế, Quản lý dự án và Tư vấn giám sát toàn bộ hệ thống cho liên doanh Chủ Đầu Tư Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ và công ty Tetratech

Giai đoạn: Bắt đầu 1/2012 - Kết thúc 07/2012


KẾT

prev prev