Địa chỉ: TP. Hạ Long

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển HARITEX

Quy mô: Diện tích xây dựng: 2.167 m2; GFA : 25.000 m2, gồm 1 block, 3 hầm, 25 tầng + 01 tầng mái và 300 keys

Dịch vụ: Quản lý dự án & Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 02/2022


prev prev