Địa chỉ: Quận 9, TP. HCM

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Quy mô: 1 khối 16 tầng, 234 căn hộ, tổng diện tích sàn: 19.203,21 m2 

Dịch vụ: Tư vấn giám sát 

Giai đoạn: Bắt đầu 11/2016 - Kết thúc 07/2018


prev prev