Địa chỉ: Quận 4, TP. HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng và TM Phượng Long

Quy mô: 19 tầng, 03 tầng hầm, Tổng diện tích đất toàn khu đất: 1.524,10 m2, Tổng diện tích sàn xây dựng: 12.487,5 m2

Dịch vụ: Quản lý dự án và Tư vấn Giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 05/2016

 


prev prev