Địa chỉ: Quận 7, TP. HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng & Sản xuất Hưng Lộc Phát

Quy mô: Diện tích khu đất: 8.956 m2, tổng diện tích xây dựng: 62.128 m2, gồm 1 hầm và 3 block: block A: 25 tầng, block B: 22 tầng & block C: 17 tầng.

Dịch vụ: Tư vấn Giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 07/2015 - Kết thúc 11/2017

 


prev prev