Địa chỉ: Quận 7, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Him Lam

Quy mô: Diện tích đất xây dựng chung cư lô A2: 2.288 m2. Tổng diện tích xây dựng: 51.012 m2 bao gồm: 03 block: 02 block 18 tầng, 01 block 25 tầng, 01 tầng hầm.

Dịch vụ: Tư vấn Giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 07/2011 - Kết thúc 01/2014

 


prev prev