Địa chỉ: Thành phố Trà Vinh

Chủ đầu tư: Công ty CP Bất động sản và siêu thị bản lẻ Đông Dương Trà Vinh

Quy mô: Tổng diện tích sàn 14.000,6 m2, số tầng: 02 tầng (1 trệt, 1 lửng). Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): 12.455 m2

Dịch vụ: Quản lý dự án & Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 05/2019 - Kết thúc 03/2020


prev prev