Địa chỉ: Quận 1, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinh doanh An Khang

Quy mô: Diện tích đất : 544 m2; GFA : 6.403 m2; gồm: 1 block, 3 hầm và 14 tầng cao + sân thượng, mái

Dịch vụ: Quản lý dự án và Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 09/2022


prev prev