Địa chỉ: Quân Bình Tân, TP. HCM

Chủ đầu tư: Nam Long Group

Quy mô: Diện tích đất: 19.338 m2; GFA (bao gồm hầm): 189.060 m2; gồm 4 blocks, 1 hầm + 30 tầng và 1.690 units 

Dịch vụ: Quản lý thi công và giám sát 

Giai đoạn: Bắt đầu 03/2022


prev prev