Địa chỉ: Quận Bình Tân, TP. HCM

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Quy mô: Giai đoạn 1 với diện tích khu đất: 22,408 m2, tổng diện tích xây dựng: 13,947 m2. Bao gồm 5 blocks, 21 tầng cao, 1 hầm chung và 1 tầng mái, với tổng diện tích sàn (bao gồm hầm) là 219.000 m2.

Dịch vụ: Quản lý thi công  & Tư vấn Giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 06/2019  - Kết thúc 12/2021

 


prev prev