FQM cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát cho các dự án chuyên biệt. Cũng như các công ty tư vấn khác, tại FQM chúng tôi cũng tham gia đấu thầu cạnh tranh cho các dự án lớn mang tính kỹ thuật cao. Bạn có thể xây dựng khách sạn, đường giao thông hoặc các tòa nhà lớn nhưng liệu bạn có thể xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho tất cả các phần nhỏ của bức tranh tổng thể dự án không. Nhóm chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp bạn cho các dự án chuyên biệt như thế này.

FQM cung cấp dịch vụ quản lý và phối hợp các nhà thầu để đạt được mục tiêu về chất lượng và tiến độ do Chủ Đầu Tư đưa ra cho dự án. Các dịch vụ chính bao gồm:

  • Quản lý tiến độ, chất lượng và chi phí của dự án xây dựng.
  • Quản lý an toàn lao động tại công trường để đề phòng các tai nạn hoặc thương vong vì nếu điều đó xảy ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ của công trình và công trình có thể bị đình chỉ thi công.
  • Quản lý các phát sinh, thanh toán.
  • Hỗ trợ Chủ Đầu Tư làm việc với các cơ quan chức năng về các giấy phép cần thiết cho dự án.

 

The sectors we work in

We work with all businesses from start-ups to large corporations across private and public sectors.