Mục tiêu của chúng tôi là tạo cho khách hàng sư yên tâm nhất khi chúng tôi tham gia quản lý bất động sản của khách hàng.

Tùy thuộc vào loại bất động sản từ khu nghỉ dưỡng (resort) cao cấp, căn hộ cao cấp, văn phòng, trung tâm thương mại cho đến nhà xưởng… chúng tôi sẽ có những kế hoạch riêng biệt cụ thể để đảm bảo đem đến hiệu quả mong muốn cho khách hàng.

Quản lý tài sản:

FQM có nguồn lực để cung cấp cho cộng đồng chất lượng cao nhất về nhân công, đào tạo, lập báo cáo và hỗ trợ để đảm bảo quản lý tốt nhất có thể nguồn đầu tư của bạn.

 

 

The sectors we work in

We work with all businesses from start-ups to large corporations across private and public sectors.